Connection failed: SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 113 Fotbalovypohar.cz - Tvůj fotbalový online manažer zdarma!
Obchodní podmínky

Tyto podmínky platí mezi mediatainment AG, následně zvaný herní provozovatel, a jsou závazné pro všechny uživatele z nabídky mediatainment AG.

Členství Členství začíná registrací na fóru nebo ve hře. Každý hráč smí používat pouze jeden účet na jednom serveru. Převod nebo prodej účtů nebo jejich částí, stejně jako samotné navazování kontaktů k prodeji, není dovoleno. Všechna herní data jsou majetkem provozovatele hry. Uživatel souhlasí s pravidly fóra i s herními pravidly před zahájením jeho členství. Pravidla jsou vždy k dispozici na fóru. Členství končí zrušením účtu ze strany uživatele nebo smazáním účtu ze strany provozovatele hry. Žádný uživatel nemá právo na účast v produktech provozovatele. Při porušení pravidel a/nebo T&C, si provozovatel vyhrazuje právo upozornit uživatele, blokovat jeden nebo všechny uživatelské účty dočasně nebo trvale, či odstranit jeden nebo všechny tyto účty. Rozhodnutí o vhodných opatřeních je výhradní odpovědností provozovatele. Zasahování do hry Rušení externími programy (skripty, boty, blokování automaticky otevíraných oken atd.) jsou zakázány. Protože všechny nabídky provozovatele jsou financovány z reklam, není potlačení reklamy povoleno. Je zakázáno ovlivňovat nebo měnit hru tak, jak není poskytována provozovatelem hry. To platí zejména pro využivání programových chyb. Ty jsou také okamžitě hlášeny hernímu provozovateli. Servis provozovatele Provozovatel nabízí své služby zdarma pro všechny uživatele a neustále se snaží předejít chybám serveru. Nicméně chyby v programování nebo problémy se servery jsou možné. Pokud je uživatel v nevýhodě kvůli serverovému problému nebo chybě, nemá žádný nárok na obnovení účtu. Provozovatel poskytuje platformu pro herní komunikaci. Za obsah těchto informací jsou zodpovědní pouze hráči. Platby/Náhrady Neexistuje žádný nárok na vrácení již zaplacené částky, pokud byl uživatelský účet odstraněn samotným uživatelem nebo byl zablokován, či smazán kvůli špatnému chování. Kromě platby za nabízené funkce (např. použití účtů, bezplatná inzerce, speciální funkce) není žádný jiný způsob, jak čerpat další výhody. Ochrana osobních dat Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel uchovává veškeré informace poskytnuté uživatelem po dobu trvání členství. Provozovatel používá cookies ke zjednodušení přístupu uživateli. IP adresy jsou uloženy po dobu 30 dnů. Uživatel má možnost se podívat na posledních pět IP adres, ze kterých se bylo přihlášeno na účet. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelské údaje orgánům v rámci svých zákonných povinností v případě potřeby. Kromě toho budou data od uživatelů použity k odesílání informací o produktu. Uživatel může kdykoli nesouhlasit s uložením svých údajů. Z technických důvodů, účastí ve službách poskytovaných provozovatelem hry, není členství bez jakékoliv ukládání dat možné. Změny pravidel a obchodní podmínky Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo rozšířit pravidla, stejně jako T&C. Změna nebo přidání bude oznámeno na příslušném fóru hry alespoň dva týdny předem.
  • Uživatelské jméno
  • Heslo
  •  
Zapomněl jsi data přihlášení?